HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Bảo Trợ Học VấnHS tốt nghiệp Trung Cấp  
Cách thức bảo trợ
Học sinh cần bảo trợ
Học sinh họ tự̀ ̣vần A-G
Học sinh họ từ vần H-N
Học sinh Bảo trợ (vần O-V)
Hoc sinh Bảo trợ (vần T)
Học sinh Bảo trợ (NGUYỄN)
Học sinh tốt nghiệp Đại Học
Học sinh tốt nghiệp Cao Đẳng
HS tốt nghiệp Trung Cấp
Chương trình khen thưởng


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Học Sinh Tốt nghiệp Trung cấp

Tổng số: 60 em tốt nghiệp
Lưu ý
Muốn xem thêm chi tiết, xin bấm vào tên của mỗi em học sinh, bảng chi tiết sẽ hiện lên.
Bấm lần thứ hai, bảng sẽ biến mất

 
Tên Học Sinh
Phái
Lớp
Vùng
Mã số
Hồ sơ
01
Nam
TC
Đà Nẵng
0-0
 
Nữ
TCĐiện
Đồng Nai
10-01
 
Nữ
TC1. 
Đà Nẵng
12-04
203 
 
Nam
Ra trường 2012 
Long An
05-08
05
Nữ
TC
Sài Gòn
04-08
210 
 
N
Ra trường 2012
Ninh Thuận
09-11
205 
 
Nữ
Lớp 12
Huế
05-09
206 
 
Nữ
TC 
Bình Thuận
12-08
211 
 
Nam
TC2 
Bến Tre
04-07
212 
10
Nam
TC
Cần Thơ
06-06
 
Nam
12
Bến Tre
12-06
 
Nữ
TC1 
Cần Thơ
10-07
 
Nữ
Năm 2 TC 
SG
04-04
 
Nữ
TC2
Bến Tre
09-08
209 
15
Nữ
TC
Quảng Nam
12-06
 
Nam
TC
Long An
11-08
 
Nữ
TC
Quảng Nam
09-06
 
Nam
Năm 2 TC
Long An
09-08
 
Nữ
TC2
Huế
04-07
20
Nam
Ra truong 2012
Bến Tre
04-07
220 
..
..
..
..

VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 3.231.220.225    Bảo Trợ Học Vấn
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 2028920 hits  This page: 2029078 hits Page generated in: 0.0625 secs Webmaster