HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

LinkVovisoftVietJie  

Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


www.vovisoft.com


Bộ gõ chữ Việt Unicode VietJie

Vietnamese JavaScript Input Editor, VietJie 1.0

 

Hôm nay là: Cập nhật: Tuesday, 23 December 2003
     

Nhấn Phím: Ctrl + | 1 = Off | 2 = Telex | 3 = VNI | 4 = VIQR | Ctrl + Shift = Luân phiên
Off 1 Telex 2 VNI 3 VIQR 4 ToVIQR ToUnicode  

Bạn có thể thử ngay bộ gõ trong khung chữ trên (textarea hay text box)

Lịch sử VietJie:

"Sỡ dĩ có ứng dụng JavaScript Editor này là do sau khi tham khảo vietuni.js của anh Trần Anh Tuấn và voviunicode.js của anh Lý Phúc Hiếu (Vovisoft) tôi nghĩ chắc có thể viết lại sao cho Javascript Editor chạy bằng hay gần bằng các chương trình độc lập như VietKey, VNI, UniKey ... về chức năng, kích cỡ cũng như về tốc độ! Và bây giờ tôi có thể khẳng định là có thể làm được. Phần còn lại là nếu có nhiều người đóng góp vào thì Vietnamese JavaScript Input Editor sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu để phát huy Việt ngữ trên mạng web!"

Bộ gõ này được bắt đầu thực hiện vào sau giữa  tháng 9 năm 2001. Những tài liệu mà bộ gõ này tham khảo gồm:

 1. Vovi Java Applet do anh Lý Phúc Hiếu của Vovisoft thực hiện vào khoảng tháng 3 năm 2000, ứng dụng được viết bằng Java. Sau là voviunicode.js chưa hoàn tất.
 2. Vietuni5.js do anh Trần Anh Tuấn thực hiện, có lẻ bắt đầu thực hiện vào khoảng tháng 3 năm 2001, và là ứng dụng Việt ngữ đầu tiên được viết bằng JavaScript.

Tuy tham khảo qua các ứng dụng trên nhưng thuật toán áp dụng trong VietJie lại khác hẳn các ứng dụng trên. Cho đến hôm nay (ngày 17 tháng 10 năm 2001) thì VietJie trong version 1.0 final của nó đã hoàn toàn bỏ được các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng kể cả dấu chữ như "â", "ă", "ê", "ơ", "ư", "đ" ở phía sau một chữ hay nói đúng hơn có thể bỏ dấu xóa sửa ở bất kỳ vị trí nào sau nguyên âm có dấu. Những đặc tính khác của VietJie có thể tóm tắt lại như sau:

Đặc tính:

 1. Gõ chữ Việt theo lối thông thường chữ trước dấu sau. Ví dụ kiểu gõ VNI: a + 6 + 4 = ẫ
 2. Bỏ dấu sau khi gõ xong chữ theo lối viết chữ Việt bằng bút.
 3. Khi con trỏ đặt phía sau một nguyên âm hay sau một chữ Việt thì ta có thể gõ sửa dấu tùy ý mà không cần phải xóa chữ rồi gõ chữ hay dấu lại.
 4. Khi gõ chữ "Dương" và bỏ dấu phía sau chữ thì chỉ cần bỏ một dấu móc "ư" là cả "ư ơ" đều nhận luôn dấu vì ta không thể có nguyên âm kép "ưong" hay "uơng" trong tiếng Việt.
 5. Khi chữ đang là "tường" và con trỏ đang ở phía sau chữ thì gõ dấu mũ "^" sẽ đổi chữ "tường" thành "tuồng" hay gõ dấu "ư" sẽ đổi ngược lại "tuồng" thành "tường".
 6. Gần như cứ sau một nguyên âm trong một chữ, dù con trỏ được đặt ở vị trí nào ta cũng có thể bỏ dấu và sửa dấu được. Ví dụ: với chữ "tương", bạn có thể bỏ hay sửa dấu khi con trỏ được đặt ở vị trí sau các chữ tương, tươn, hay tươ.
 7. Bạn có thể bỏ dấu theo thứ tự nào cũng được. Ví dụ trong kiểu gõ VNI: chữ "đẳng" bạn có thể bỏ dấu như sau: "dang983", "dang938", "dang839", "dang893", "dang398", "dang389".
 8. Khi dùng backspace để xóa dấu hay chữ thì ứng dụng sẽ xóa dấu theo thứ tự ngược với thứ tự khi bỏ dấu vào và sẽ xóa từng dấu một chứ không xóa từng mẫu tự. 
 9. Những khóa (keys) kết hợp sau được dùng để chọn kiểu gõ:

  Control key + 1 : là mặc định dùng tắt phần gõ chữ Việt
  Control key + 2 : chuyển qua kiểu gõ Telex
  Control key + 3 : chuyển qua kiểu gõ VNI
  Control key + 4 : chuyển qua kiểu gõ VIQR

  Control key + Shift key : sẽ chuyển từ kiểu gõ đang dùng sang kiểu gõ kế tiếp rồi cứ thế luân phiên chọn 4 kiểu gõ khác nhau trong hàng nút chọn.

 10. Nút thoát " \ " hoặc " / " dành cho việc gõ những dấu xung đột do cách sắp xếp dấu gõ của kiểu gõ gây ra. Khi gõ một chữ sau nút thoát " \ " hay " / ", ứng dụng sẽ đổi nút thoát " \ " hay " / "  thành chữ vừa được gõ vào và tránh không sửa dấu của chữ trước nó.
 11. Với kiểu gõ Telex thì chức năng gõ sau một chữ cũng đã hoàn tất trong ngày 17 tháng 10 năm 2001. Như vậy là bây giờ Telex cũng có thể gõ giống như VNI hay VIQR và bỏ dấu sau một chữ.
 12. Ứng dụng có thể chuyển mã ký tự VIQR thành Unicode hay từ Unicode thành VIQR. Trong tương lai ứng dụng sẽ hỗ trợ thêm chuyển mã UTF-8, Unicode 16 bit Hexadecimal và Unicode 16 bit Decimal.
 13. Kế hoạch của chương trình là sẽ thêm từng khối chức năng (module) vào để tăng thêm hiệu năng của ứng dụng với điều kiện là lỏi của script có kích cỡ không lớn quá 30 kb.
 14. Giao diện và hướng dẫn cách gõ của ứng dụng cũng sẽ được thiết kế tùy theo sở thích của người dùng.
 15. Chương trình này được viết với một tí thông minh mà chúng ta hy vọng cho thêm thời gian nữa sẽ trở nên càng thông minh hơn.

Với cách chọn kiểu gõ như trên, các khóa (keys) trong bàn phím sẽ được tận dụng mà không bị xung đột với kiểu gõ nào. Đồng thời cách chọn bằng khóa như trên sẽ giúp cho người dùng không phải bỏ tay ra dùng con chuột (mouse) trong khi đang gõ nhập dữ liệu. Cách này cũng sẽ rất tiện khi ta đang gõ chữ Việt mà cần chuyển gõ tiếp một số nhiều từ ngữ tiếng Anh rồi trở lại gõ tiếp chữ Việt.

Ứng dụng còn có thêm hai nút thoát [ \ ] (back slash) và [ / ] (forward slash) dành cho việc gõ những dấu xung đột do cách sắp xếp dấu gõ của kiểu gõ gây ra. Ví dụ bạn đang dùng VIQR để gõ Unicode chữ Việt và định chấm câu sau đoạn: "... tôi đi làm". Nhưng vì VIQR dùng khóa dấu chấm (.) để đánh dấu nặng nên chương trình chuyển đọan trên thành "... tôi đi lạm" và khi bạn gõ thêm một lần dấu nặng thì bạn sẽ có "... tôi đi lạm." Để khắc phục điểm trên bạn có thể gõ nút thoát " \ " ngay sau chữ "làm\" rồi gõ dấu chấm "làm\.". Ứng dụng sẽ đổi nút thoát \ thành dấu chấm và chữ làm sẽ vẫn được giữ nguyên. Sau đó bạn vẫn tiếp tục gõ VIQR chữ Việt như bình thường. Như vậy nút thoát " \ " có tác dụng tắt kiểu gõ tạm thời cho một chữ hay một nguyên âm để tránh xung đột.

Các hồ sơ chứa trong bộ gõ VietJie 1.0 final gồm:

1. conversion.js Đảm trách chức năng chuyển mã của ứng dụng
2. interface.js Đảm trách chức năng phần giao diện của ứng dụng
3. readme.html Trang giới thiệu mà bạn đang đọc
4. vietjie.html Trang chính dùng gõ chữ Việt Unicode
5. vietjie.js Đảm trách các chức năng cốt lỏi của bộ gõ chữ Việt VietJie
6. vietjiehistory.txt Lịch diễn tiến về lập trình và sửa lỗi của bộ gõ chữ Việt VietJie

Hiện cốt lỏi của scriptlet này vẫn chỉ chiếm có 14 kb và nếu thêm converter vào thì sẽ chiếm thêm 4 kb. Nếu muốn scriptlet nhỏ gọn và bạn không cần màu mè thì bạn chỉ cần dùng 2 hồ sơ vietjie.js và conversion.js là đủ chạy ứng dụng này. Các hồ sơ trên cần được giữ chung trong một folder để không làm gẫy nối của các hồ sơ phụ thuộc.

Cách sử dụng VietJie:

Bạn có thể download scriptlet này, unzip nó và dùng trang vietjie.html hay readme.html như một phương tiện xử lý Unicode chữ Việt trên mạng Internet. Những tiện ích của scriptlet này là:

Nếu bạn là Webmaster:

Bạn chỉ cần sửa đổi tùy ý tags trong trang vietjie.html là có thể ứng dụng bộ gõ này vào website của bạn. Nếu có thắc mắc thì bạn có thể vào diễn đàn 2001 của Vovisoft  để nêu thắc mắc.

Khi áp dụng scriptlet này vào bất kỳ form nào ta chỉ cần đổi tên form thành "name = myForm" và tên textarea "name = Message" thì scriptlet sẽ làm chủ tất cả event trong textarea của form đó. Hoặc ta cũng có thể đổi tất cả 5 cái tên "myForm" thành tên ta đặt trong form của ta.

Còn nếu muốn dùng nó vào một text box thì thêm event VietTyping vào text box như sau:

<input onkeypress='VietTyping()' onkeydown='bsErase()' type="text" name="text1" size="65">

Bạn có thể dùng VietJie để viết chữ Việt Unicode rồi copy và paste vào FrontPage để tạo trang web Unicode chữ Việt. FrontPage 2000 có thể chuyển đổi Unicode NCR hay UTF-8 tức thời cho bạn và là công cụ xử lý Unicode mạnh nhất trên thị trường đa ngôn ngữ hiện nay.

Nếu bạn là người dùng:

Bạn có thể chuyển email bằng VIQR nhưng vẫn gõ chữ theo kiểu Telex hay VNI (nhanh hơn là gõ theo kiểu VIQR) rồi bấm nút chuyển ToVIQR để chuyển text thành dạng VIQR. Sau đó bạn có thể copy và paste text vào chương trình email như Outlook Express để chuyển điện thư VIQR cho bạn bè.

Đọc điện thư VIQR bằng chữ Việt hẳn hoi. Bạn chỉ cần copy và paste bất kỳ text VIQR trong bất kỳ điện thư nào vào trong khung gõ chữ của VietJie rồi bấm nút ToUnicode là bạn sẽ tức thời đọc được chữ Việt với dấu đầy đủ.

Ngoài ra bạn có thể copy và paste text Việt Unicode trong VietJie vào bất kỳ chương trình nào như: Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Ms Powerpoint, Ms FrontPage của bộ Office từ 97 đến 2002. Nếu bạn dùng Windows 2000 Professional trở lên thì bạn còn có thể paste vào Notepad và Wordpad của hệ điều hành mới nữa.

Mọi liên lạc, thắc mắc và hồi báo về bugs xin vào Bộ gõ chữ Việt được viết bằng JavaScript trong diễn đàn 2001 của Vovisoft để đăng hay nêu câu hỏi.

Bạn có thể download scriptlet này ở đây: Vietnamese JavaScript Input Editor version 1.0 final (43 kb)

Nếu bạn đã download VietJie trước ngày 26 tháng 10 năm 2001 thì bạn chỉ cần update những hồ sơ sau (copy vào folder vietjie và cho viết chồng lên file cũ) hay bạn có thể download lại VietJie ở link trên:

Cập nhật Sửa và chỉnh lỗi Latest Update

24 Oct 2001

Sửa gõ chữ "thưở" đúng lại thành chữ "thuở" trong các kiểu gõ  
26 Oct 2001 Sửa gõ chữ "quye16 --> quýe6" đúng lại thành "quyét" trong VNI  
  Sửa gõ chữ "qưa" đúng lại thành chữ "quă" trong Telex

 

28 Oct 2001

Sửa gõ chữ "quow" đúng lại thành chữ "quơ" trong Telex  
  Sửa gõ chữ "nghe --> 6gh" đúng lại thành chữ "nghe" trong Telex  
  Sửa gõ chữ "qủe" đúng lại thành chữ "quẻ" trong Telex  

30 Oct 2001

Sửa các phụ âm tiếng Anh f, j, w, z trong kiểu gõ Telex  

20 Nov 2001

Sửa gõ chữ "uc7, ut7" đúng lại thành chữ "ưc, ưt" trong VNI vietjie.js
     

Acknowledgement: Thành thật cám ơn những bạn đã bỏ công ra test thử và hồi báo lỗi chính tả cũng như bugs về bộ gõ chữ Việt VietJie. Bộ gõ này sẽ không thể đạt đến mức toàn thiện nếu không có sự trợ giúp quý báu của quý vị.

Mời bạn định kỳ ghé thăm trang web này để lấy tiếp những phiên bản cập nhật, sửa lỗi và những khối chức năng mới được đưa thêm vào. Nếu bạn muốn được thông báo mỗi khi có phiên bản mới (updated version) thì xin mời đăng ký vào Vovisoft Forums 2001  hoặc subscribe vào danh sách VietJie sau đây (nhớ chọn đúng vietjie.lst trong dropdown box):

Nhận update VietJie
 

Mời bạn chọn vietjie.lst  trong dropdown box. 
Subscribe
Un-subscribe


Mời bạn để lại địa chỉ email để nhận tin và phiên bản mới nhất về ứng dụng VietJie 1.0

Mời các bạn cũng ghé thăm trang ứng dụng của VietJie. Hiện đang hướng dẫn về Việt hóa Snitz Forums 2000 3.1 R4 và 3.3 Final

Ứng dụng của VietJie trong web

Tất cả các ứng dụng trong menu ngang dưới đây đều là ứng dụng VietJie:
Viet eMail (gửi thư tín bằng chữ Việt)
Xmas card (card Giáng Sinh chữ Việt)
XML Guestbook (sổ lưu niệm chữ Việt)
 


     

First day posted: 18/10/2001
Last Updated: 23-Dec-2003

Trang Default: 86917 lượt thăm...

webmaster


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 35.173.57.84    Home
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1939580 hits  This page: 1939727 hits Page generated in: 4.589844E-02 secs Webmaster