HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Bảo Trợ Học VấnChương trình khen thưởng  
Cách thức bảo trợ
Học sinh cần bảo trợ
Học sinh họ tự̀ ̣vần A-G
Học sinh họ từ vần H-N
Học sinh Bảo trợ (vần O-V)
Hoc sinh Bảo trợ (vần T)
Học sinh Bảo trợ (NGUYỄN)
Học sinh tốt nghiệp Đại Học
Học sinh tốt nghiệp Cao Đẳng
HS tốt nghiệp Trung Cấp
Chương trình khen thưởng


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Chương trình khen thưởng cuối năm học 2014
Nhằm mục đích khuyến khích sự cố gắng học tập và trau dồi đạo đức cá nhân của các cháu. Kể từ năm 2014, Hội Thiện Nguyện Vovicare Úc Châu có Chương Trình Khen Thưởng Cuối niên học theo tiêu chuẩn: Có sự cố gắng vượt bực, liên tục và đạt thành quả tiến bộ đáng kể trong suốt năm học và luôn giử hạnh kiểm tốt.
Năm nay có tất cả hai mươi (20) phần thưởng trị giá bằng nhau cho các cháu được chọn. Mỗi phần thưởng trị giá tương đương 100 Úc kim kèm theo Giấy Khen của Vovicare.
Cấp 2+3  :      Huế : 2 em
                       Đà Nẵng-Quảng Nam : 4 em
                       Cao Nguyên : 3 em
                       Miền Nam : 7 em
                       Lớp 12 : 2 em  cho cả 4 vùng

   


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 3.231.220.225    Bảo Trợ Học Vấn
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 2029053 hits  This page: 2029211 hits Page generated in: 0.03125 secs Webmaster