HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

LinkVovisoftVovisoft Team  

Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


VOVISOFT
THÀNH VIÊN ĐẢM TRÁCH CÁC LỚP COMPUTER


Thầy Tài


Thầy Hiền


Thầy Việt


Thầy Giác


Thầy Sơn


Thầy Hồng


Thầy Tín


Thầy Hiếu


Thầy Lương

Thầy Luân

Cô Trí

Thầy Xương


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 35.173.57.84    Home
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1939695 hits  This page: 1939842 hits Page generated in: 0.03125 secs Webmaster