HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

LinkVoviPingPong  

Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


VOVIPINGPONG

VoviPingpong khởi sự thành lập từ giữa năm 2005 tại sân sau trụ sở Vovi với tên đầu tiên là Villawood Backyard Table Tennis. Mỗi tuần mở cửa vào 2 buổi chiều và tối Thứ Ba và Thứ Năm. Đã tổ chức nhiều giải đấu mở rộng đơn và đôi cho các đấu thủ chuyên chơi backyard vào các dịp lễ Lao Động hàng năm.
Môn chơi Pingpong vừa là sinh hoạt thể thao vui, khoẻ và lành mạnh vừa là cơ hội hàn huyên trao đổi gây tình thân.
Đến tháng 6 năm 2018 bị nạn Council nên phải đình động mãi cho tới đầu tháng 4 năm 2019 mới tạm thời hoạt động trở lại và chính thức có tên mới là VOVIPINGPONG.

   

Dưới đây là hình ảnh VOVIPINGPONG bắt đầu hoạt động trở lại ngày 9/4/2019 với mái che tạm.


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 35.173.57.84    Home
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1939645 hits  This page: 1939792 hits Page generated in: 3.076172E-02 secs Webmaster